Bijlage 1: Thema’s en het vervolg

Thema’s

Op de bijeenkomst in het najaar van 2020 van het programmateam van de academische werkplaats met vertegenwoordigers van de partnerorganisaties (CVBP/GGZ Drenthe, ’s Heeren Loo, de Trans en Vanboeijen) zijn de resultaten van een kort daarvoor afgenomen enquête onder zorgprofessionals werkzaam bij deze zorgaanbieders gepresenteerd en bediscussieerd. In de enquête werd zorgaanbieders werkzaam bij de partnerorganisaties gevraagd om vragen op het gebied van gedrag en geestelijke gezondheid te rangschikken naar prioriteit. De vragen uit de enquête zijn eerder verzameld in de Nederlandse zorg voor mensen met een verstandelijke beperking door het kenniscentrum Vilans. De belangrijkste thema’s die uit de resultaten van de enquête en in de bijeenkomst naar voren kwamen waren:

  • Het specifieker herkennen en verklaren van moeilijk verstaanbaar gedrag
  • Begeleiders scherper leren signaleren en interveniëren bij moeilijk verstaanbaar gedrag; dit gekoppeld aan diagnostiek van onderliggende stoornissen, voor zowel psychische als somatische aandoeningen
  • Preventie van moeilijk verstaanbaar gedrag
  • De belangrijke rol die de academische werkplaats kan/moet hebben in kennisbeleid zoals implementatie van wetenschappelijke kennis in de praktijk en het laten stromen van kennis tussen wetenschap en praktijk en vice versa.

De thema’s geven richting, maar zijn breed en veelomvattend. Het doel voor de komende tijd is om als zorgprofessionals en onderzoekers samen concrete vragen te formuleren welke opgenomen worden op de kennisagenda van de academische werkplaats.

Vervolg

Als vervolg zijn we begonnen een dialoog op gang te brengen tussen kennis- en kwaliteitsfunctionarissen op het gebied van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, zorgprofessionals, onderzoekers en ervaringsdeskundigen door het vormen van netwerken rondom de geselecteerde thema’s. Ervaringsdeskundigen kunnen zowel ouders/vertegenwoordigers als begeleiders en behandelaren zijn die door hun werk goed zicht hebben op het welzijn, gezondheid en functioneren van de cliënt. Bij een van de partners, ’s Heeren Loo, bestaan al vergelijkbare netwerken in de vorm van Kennisketens.

Hierbij doen we een oproep aan de deelnemers van de eerdere bijeenkomst in september 2020 om zich aan te melden voor een netwerk rondom één van de thema’s. Ook andere geïnteresseerde professionals van partnerinstellingen die destijds niet aanwezig waren/konden zijn van harte welkom om zich aan te melden. Aanmelden kan bij research.CVBP@ggzdrenthe.nl.

Geïnteresseerde professionals of kennisfunctionarissen bij zorgaanbieders die geen partner zijn, maar graag mee willen doen met de dialoog rondom één van de thema’s worden uitgenodigd hiervoor contact te zoeken met het programmateam van de academische werkplaats via research.CVBP@ggzdrenthe.nl t.a.v. programmateam.