Nieuwsbrief Academische werkplaats verstandelijke beperking en geestelijke gezondheid

In deze nieuwsbrief geven we een vervolg aan een bijeenkomst in september 2020 van zorgprofessionals en onderzoekers van de academische werkplaats over thema’s voor de kennisagenda.

En we geven de stand van zaken over een aantal lopende onderzoeken.

Onderzoeksthema’s/dialoog zorgprofessionals en onderzoekers

In september 2020 heeft het programmateam van de academische werkplaats een bijeenkomst georganiseerd waarin zorgprofessionals van onze partners (’s Heerenloo, Centrum verstandelijke beperking en psychiatrie (CVBP)/GGZ Drenthe, Vanboeijen en de Trans) in gesprek zijn gegaan met de leden van het programmateam van de academische werkplaats (Annelies de Bildt, Tryntsje Fokkema en Gerda de Kuijper). In de (digitale) bijeenkomst zijn vier thema’s op het gebied van verstandelijke beperking en geestelijke gezondheid vastgesteld waar de prioriteit ligt wat betreft knelpunten in de huidige geestelijke gezondheidszorg voor mensen met een verstandelijke beperking. In een volgende stap worden deze thema’s verder uitgediept worden en waar mogelijk vertaald naar onderzoeksvragen voor kleinere of grotere praktijkonderzoeken. Mogelijk kan hiermee (een aanzet) gegeven worden tot het oplossen van de knelpunten. Voor deze volgende stap willen we graag een dialoog op gang brengen tussen geïnteresseerde professionals, ervaringsdeskundigen en onderzoekers.

Lees hier meer over de thema’s en het vervolg.

Stand van zaken lopende onderzoeken:

In ‘Samen denken, samen doen’ onderzoeken we of de behandeling van moeilijk verstaanbaar gedrag kan verbeteren, door het bieden van een integratief zorgaanbod door één team bestaande uit professionals uit de GGZ en zorgaanbieders voor mensen met een verstandelijke beperking. De nadruk ligt daarbij op het verminderen of stoppen van medicatie voor moeilijk verstaanbaar gedrag door het inzetten van aanvullende of vervangende niet-medicamenteuze behandelingen. In het najaar van 2020 is na een vertraging door corona het onderzoek gestart met een interventiegroep en een controlegroep. De interventiegroep krijgt het integratieve, specialistische zorgaanbod en dit wordt vergeleken met de gebruikelijke zorg in de controlegroep.

Lees hier meer over ‘Samen denken, samen doen’.

In het IBIS project wordt het effect van een specifieke training over het voorkomen en verminderen van moeilijk verstaanbaar gedrag voor begeleiders in gedragstherapeutische interventies onderzocht. Dit betreft dus een niet-medicamenteuze interventie voor moeilijk verstaanbaar gedrag. De gegevensverzameling van dit onderzoek is klaar. Onderzoeker Eke Bruinsma is bezig met het verwerken van de resultaten en de verslaglegging. In een volgende nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de resultaten.

Lees hier meer over het IBIS project.

Gezonde dagbesteding in coronatijden (en daarna)

De afgelopen maanden is de academische werkplaats samen met dagbestedingsprofessionals van de Trans en Vanboeijen bezig geweest met een project waarin gekeken is hoe de dagbesteding in coronatijden door kan gaan en welke activiteiten gedaan kunnen worden in coronatijden. Dit project heeft een catalogus opgeleverd, waarin verschillende dagbestedingsactiviteiten methodisch beschreven zijn. Deze catalogus is echter nog niet volledig. Daarom zijn ontvangen we graag bijdragen van jullie.

Klik hier voor de link naar de catalogus en de oproep voor bijdragen.