Startsymposium Academische Werkplaats

Op 17 september 2019 vond het startsymposium van de Academische Werkplaats Verstandelijke Beperking & Geestelijke Gezondheid plaats in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Prof. dr. Sytse Zuidema

Het startsymposium werd geopend door prof. dr. Sytse Zuidema, hoogleraar ouderengeneeskunde bij het UMCG. Hij sprak tijdens de opening over het belang van de Academische Werkplaats voor de doelgroep van mensen met een verstandelijke beperking en de betrokken partijen.

Na de opening kwamen diverse sprekers aan bod die zowel vertelden over eigen ervaringen binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking als het belang van de Academische Werkplaats voor de praktijk. De volgende sprekers hebben een presentatie gegeven:

  • Dhr. Harry Fey, huisarts binnen zijn eigen praktijk, en bij een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.
  • Dr. Bas Bijl, programmamanager Wetenschappelijk Onderzoek & Kennismanagement bij ’s Heeren Loo.
  • Dr. Annelies de Bildt, psycholoog en wetenschappelijk onderzoeker/research psychologist bij Accare.
  • Dr. Gerda de Kuijper, arts verstandelijk gehandicapten en senior onderzoeker bij het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie van de GGZ Drenthe.

Na de presentaties door de sprekers zijn alle deelnemers aan het startsymposium met elkaar in discussie gegaan op basis van het world café concept. Het world café concept is een gestructureerd gespreksproces voor kennisdeling waarbij groepen mensen een onderwerp bespreken aan verschillende kleine tafels zoals die in een café. Hierbij wisselen mensen ook regelmatig van tafel om met zoveel mogelijk mensen in gesprek te kunnen gaan. Tijdens het world café is bijvoorbeeld besproken wat aanwezige bestuurders, onderzoekers, opleiders, medewerkers uit de GGZ en gezondheidszorgmedewerkers verwachten van de Academische Werkplaats. Welke thema’s voor hen belangrijk zijn, wat voor hen de voordelen zijn van de Academische Werkplaats en wat zij zelf concreet kunnen bijdragen aan de Academische Werkplaats.

Tijdens het startsymposium heeft cartoonist Elco van Staveren, van Denkschets.nl, tekeningen gemaakt van de presentaties door de sprekers en de discussies in het world café. Na afloop van het world café heeft de cartoonist de tekeningen live onthuld.

Daarna is de start van de Academische Werkplaats officieel feestelijk ondertekend en is de website met een officiële druk op de knop live gegaan.