Project IBIS

Achtergrond

Ongeveer 10 tot 15% van de volwassenen met een verstandelijke beperking vertoont moeilijk verstaanbaar gedrag. Internationale onderzoeken laten zien dat het trainen van begeleiders in gedragstherapeutische technieken effectief is in het verminderen van dit gedrag. Ondanks de aangetoonde effecten worden in de Nederlandse zorg voor mensen met een verstandelijke beperking gedragstherapeutische technieken nog weinig toepast. Accare heeft om die reden een gedragstherapeutische training (IBIS) voor begeleiders ontwikkeld. Het IBIS project onderzoekt of deze training effectief is in het verminderen van moeilijk verstaanbaar gedrag van volwassenen met een verstandelijke beperking.

Het onderzoek

Allereerst hebben we door middel van een pilotonderzoek binnen een kleine groep van deelnemers onderzocht  wat er verandert na de training. Daarna zijn in een vervolg onderzoek 14 woningen getraind  in de IBIS training. Daarnaast doen er 12 woningen mee aan de controlegroep. Over een periode van 14 maanden werden de begeleiders uit de teams vijfmaal gevraagd om digitaal vragenlijsten in te vullen. Twee daarvan werden voor de start van de training ingevuld, de derde tijdens de training en de vierde en vijfde werden ingevuld nadat training was afgerond. Deze vragenlijsten hebben betrekking op de begeleiders zelf en hoe zij hun werk ervaren. Daarnaast vulde de persoonlijk begeleider of een begeleider die de cliënt goed kent vragenlijsten in over het gedrag van de betreffende cliënt.

De IBIS training

De training bestaat uit acht bijeenkomsten van drie uur waarbij het gehele team aanwezig is. Tijdens de training leren begeleiders:
• Goed naar gedrag te kijken
• De oorzaak (functie) van het moeilijk verstaanbaar gedrag te onderzoeken
• Hoe moeilijk verstaanbaar voorkomen of verminderd kan worden
• Meer aandacht te hebben voor positief gedrag

Resultaten

De resultaten van het pilotonderzoek laten zien dat de gedragstherapeutische training voor begeleiders effectief kan zijn voor het verminderen van probleemgedrag en het verbeteren van kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking. In 2021 hopen we de uitkomsten van het vervolgonderzoek te kunnen presenteren.

Contact

Voor vragen over het IBIS project kunt u terecht bij E.Bruinsma (e-mail: e.bruinsma@umcg.nl, tel: 06- 55256628). Of check de website: http://www.ibis-onderzoek.nl/.