De Academische Werkplaats Verstandelijke Beperking & Geestelijke Gezondheid verzamelt, onderzoekt, beschrijft en ontwikkelt.

Samen maken we kennis

Wij maken kennis

De Academische Werkplaats Verstandelijke Beperking en Geestelijke Gezondheid (VBGG) richt zich op mensen met een verstandelijke beperking met complexe problematiek. Het gaat om een psychische of gedragsstoornis, of een vermoeden hiervan. Het kan ook gaan om een psychosociale en/of somatische problematiek.

Voor een betere kwaliteit van leven
In de Academische Werkplaats VBGG werken professionals, ervaringsdeskundigen en wetenschappers uit de verstandelijke beperking, psychiatrie en huisartsgeneeskunde samen. Zij ontwikkelen en verspreiden kennis om diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking met complexe problematiek te verbeteren. Het perspectief van cliënten en hun naasten en hun kwaliteit van leven vormen daarbij belangrijke uitgangspunten.

In de praktijk toegepast
De resultaten worden gemeten en toegepast binnen de hele zorgketen en het zorgnetwerk van de cliënt en bekend gemaakt in (wetenschappelijke) publicaties en presentaties. De kennis maakt onderdeel uit van onderwijsmodules binnen de opleidingen tot AVG, huisarts, psychiater en van de nascholing van andere zorgprofessionals.