Hoe gaat het met begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking?

Achtergrond

Begeleiders die werken in de dagelijkse ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking ervaren het werk vaak als zwaar en stressvol. Zij hebben een hoge werkdruk en moeten voldoen aan veel verschillende eisen. Daarnaast werken zij met een soms moeilijke en complexe doelgroep.

Het onderzoek

Wij doen onderzoek naar het welbevinden van deze begeleiders. Met ons onderzoek willen wij erachter komen hoe het gaat met begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, hoe hun dagelijkse werkzaamheden er uit zien en hoe zij zich voelen en gedragen in bepaalde werksituaties.

Resultaten

De eerste resultaten laten zien dat er een zwakke maar statisch significantie relatie bestaat tussen blootstelling aan moeilijk verstaanbaar gedrag en burnoutklachten van begeleiders.  Ook vonden we een aantal factoren die het risico op het ontwikkelen van burnoutklachten kunnen verminderen, namelijk de steun die een begeleider ontvangt van een leidinggevende, het zelfvertrouwen van een begeleider in het omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag, de veerkracht van de begeleider en een extravert karakter van begeleider. Deze factoren speelden echter geen beschermende (modererende) rol in de relatie tussen blootstelling aan moeilijk verstaanbaar gedrag en burnoutklachten.

In 2021 hopen meer uitkomsten van het onderzoek te kunnen presenteren.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij M. Klaver (e-mail: research.CVBP@ggzdrenthe.nl).