Gezonde dagbesteding in coronatijden: tussenrapportage

De COVID-19 pandemie en daaruit voortvloeiende maatregelen houdt ons allen in de greep en heeft ook ingrijpende gevolgen voor de dagbesteding van mensen met een verstandelijke beperking. Daarom heeft de academische werkplaats Verstandelijke Beperking en Geestelijk Gezondheid medio 2020 een subsidie van ZonMw ontvangen om samen met de praktijk onderzoek te doen naar mogelijkheden om de dagbesteding zo goed mogelijk, maar wel coronaproof door te laten gaan. Het resultaat is een catalogus met daarin activiteiten gericht op gezondheid en welzijn, die zowel tijdens als na de coronapandemie toegepast kunnen worden.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de academische werkplaats Verstandelijke Beperking en Geestelijk Gezondheid samen met de zorgaanbieders de Trans en Vanboeijen. Het onderzoek duurt tot begin mei 2021.

Wat is er tot nu toe gedaan?

De onderzoekers hebben de activiteitenbegeleiders gevraagd om een aanbod dat gericht is op gezondheid en welzijn en coronaproof is in te zetten methodisch, volgens een vast patroon op te schrijven. Bij de omschrijving van de activiteiten is gebruik gemaakt van een format gebaseerd op de effectladder van Veerman & van Yperen.

Er is een catalogus ontwikkeld waarin het dagbestedingsaanbod is gebundeld in een aantal categorieën naar aard en doel van de activiteit. Ook andere kenmerken van de activiteit worden omschreven, zoals de doelgroep en groepsgrootte. In een keuzehulp kan worden gezocht naar activiteiten met bepaalde kenmerken, zodat snel een geschikte activiteit gevonden kan worden bij een specifieke vraag.

De catalogus kan gebruikt worden door zorgprofessionals om uit te wisselen en ideeën op te doen. De catalogus is ook heel geschikt voor gebruik door stagiaires, vrijwilligers, ouders en verwanten, die minder ervaring hebben met dagbestedingsactiviteiten.

Wat moet er nog gebeuren?

De catalogus is een groeidocument, dat wil zeggen de gebruikers worden uitgenodigd om een activiteit toe te voegen of toepassingsmogelijkheden of variaties aan een bestaande activiteit toe te voegen. Ze kunnen hiervoor contact op nemen met Tryntsje Fokkema, één van de onderzoekers (t.fokkema@umcg.nl). Ook wordt hen gevraagd een vragenlijst over hun tevredenheid met hun huidige dagbestedingsaanbod en hun ervaringen met de catalogus in te vullen https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_81dypWHumfFtAcR. De onderzoekers gaan in mei de verzamelde gegevens analyseren en brengen begin juni 2021 de resultaten naar buiten. De onderzoeksrapportage en een eventueel vervolg op dit onderzoek worden op deze website gepubliceerd.